rezydencja: grudzień 2009luty 2010

Jesse Aron Green (USA)

 • Jesse Aron Green
  • urodził się w Bostonie, studiował na UCLA oraz Harvardzie. Mieszka i pracuje w Bostonie i Los Angeles. W 2009 roku miał indywidualną wystawę w Tate Modern w Londynie, jego praca będzie też pokazywana na tegorocznym Whitney Biennale w Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku.
 • W trakcie pobytu w Warszawie Jesse Aron Green pracuje nad nowym projektem wideo The Allies [Alianci]. Będzie to dokument procesu, w którym grupa performerów pracuje wspólnie nad luźnym odtworzeniem aspektów bitwy pod Cambrai, która miała miejsce w 1917 roku na linii Hindenburga w czasie Pierwszej Wojny Światowej. Bitwa została wybrana ze względu na osobę Wilfreda Biona, który brał w niej udział jako dowódca czołgu w armii brytyjskiej, odznaczony za swe zasługi Croix de Chevalier. Wilfred Bion jest autorem pionierskich w tamtym okresie koncepcji w dziedzinie grupowej psychoanalizy, które w dużej mierze miały związek z jego doświadczeniem wojennej traumy. Tematem filmu jest koncepcja grupowej psychoanalizy, która została zainspirowana przez doświadczenia Biona i założenie, że może być doświadczona w ich odtworzeniu. Podtekstem pracy są sposoby na jakie odniesienia do minionych historii funkcjonują w pracach artystycznych: to znaczy w jaki sposób specyficzne wydarzenia historyczne mogą zostać użyte na nowo. The Allies jest kontynuacją zainteresowania artysty tym, w jaki sposób trauma jej historie i reprezentacje mogą funkcjonować jako pozytywne propozycje na przyszłość. W projekcie Greena większe znaczenie niż szczegółowe odtworzenie przebiegu bitwy ma proces, podczas którego grupa wspólnie wypracowuje określoną formę. Istotna dla pracy jest koncepcja warsztatowa - grupa performerów jest stopniowo przygotowywana do tego, by jej uczestnicy mogli odczytać i zinterpretować wiele partytur i systemów notacji gestów, włączając w to Labanotation oraz konceptualne instrukcje (takie jakie stosował np. Sol LeWitt). Praca nad performance będzie odbywała się trakcie prób-warsztatów trwających do połowy lutego 2010 w Warszawie.
 • http://www.jessearongreen.com/the-allies
 •  
 • Kuratorka
  • Marianna Dobkowska
 • Współpraca
  • Łukasz Ronduda
Pobyt twórczy i realizacja projektu dzięki wsparciu Trust for Mutual Understanding.