rezydencja: styczeńmarzec 2006, prezentacja projektu: kwiecieńmaj 2006

Josée Pedneault (Kanada)

Josée Pedneault

urodziła się w Québecu w Kanadzie, mieszka i pracuje w Montréalu. W 2001 roku uzyskała dyplom licencjata w dziedzinie sztuk wizualnych na Uniwersytecie Laval w Québecu. W 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie z fotografii na Concordia University pod kierunkiem artystki Geneviève Cadieux. Studiowała w Stanach Zjednoczonych, Francji i Grecji. Jest laureatką miedzynarodowego programu map XXL, organizowanego przez Pépinières européennes pour jeunes artistes. Została wybrana spośród 60 artystów aplikujących o stypendium w ramach programu a-i-r laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W 2006 roku brała udział w dwóch trzymiesięcznych pobytach twórczych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz w École Nationale Supérieure de la Photographie w Arles we Francji.

 

  • Le désordre des jours
    • Josée Pedneault tworzy multimedialne instalacje z ponad 400 fotografii, wideo, animacji i dźwięków. Fajerwerki, drzewo, ruch chmur, ślimak na dachu domu, autoportret. Zestawione ze sobą poetyckie, niedopowiedziane obrazy przenikają się wzajemnie, stanowiąc zapis ulotnych chwil, intymny dziennik artystki, który inspiruje do refleksji nad życiem, śmiercią, upływającym czasem. Interesują mnie możliwości zestawiania ze sobą obrazów oraz myśli i odczucia, jakie wzbudza zestawienie ich razem. Moje instalacje to zaproszenie do podróży, w której wrażliwość i pamięć widza zestawione są z rzeczywistością obrazów. Każdy w osobisty sposób odczytuje relację między obrazami, wideo i dźwiękami - mówi artystka. Kluczową rolę w tej instalacji odgrywa przypadek. Komputer losowo wybiera wyświetlane obrazy, co otwiera niemal nieograniczone możliwości ich zestawień. Instalacja stawia zatem najbardziej fundamentalne pytania o autorstwo i skończoność w pracach wizualnych. 

 

  • Kuratorka
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka