rezydencja: czerwiec–sierpień 2022, Palestyna

Krystyna Jędrzejewska-Szmek

Krystyna Jędrzejewska-Szmek

jest artystką, biolożką i badaczką. Osią jej zainteresowań są powiązania i napięcia międzygatunkowe. Jej praktyka jest oparta na badaniach, inspiruje się nauką zachowując do niej krytyczny stosunek. Poszukuje różnych rodzajów wiedzy łącząc ze sobą dyskurs naukowy z wiedzą ucieleśnioną. Przez wiele lat pracowała w Ogrodzie Botanicznym UW, interesuje się krytycznymi studiami nad roślinami (critical plant studies). Pracuje głównie w sferze wizualnej, ale też jako autorka tekstów i animatorka różnego rodzaju działań społecznych i warsztatów. Współautorka nagradzanego artbooka Tropicale, który porusza kwestie relacji botaniki z kolonializmem. Członkini Grupy ZAKOLE, która skupia się na poszukiwaniu sposobów opowiadania i doświadczania terenów takich jak bagna oraz przybliżania perspektywy zamieszkujących je istot (Zakole.pl).

https://krystynaszmek.cargo.site/

 

Kuratorka

Ika Sienkiewicz-Nowacka

Partner
Wsparcie finansowe