rezydencja: sierpieńpaździernik 2013

Kunstverein Zürich (Szwajcaria)

  • Kunstverein Zürich 
    • została założona przez Nele Dechmann i Nicolasa Ruffo w 2010 roku jako program rezydencyjny oraz off-space Wäscherei (dawna pralnia). Program wystaw, spotkań z artystami oraz specjalistami, pokazów, koncertów oraz publikacji ma na celu budowanie dialogu oraz współpracy, przekraczając granice dyscyplin, geograficzne oraz ideologiczne. W tym roku Kunstverein Zürich wyruszyła w podróż. Tak jak w przestrzeni Wäscherei w Zurychu kuratorzy przygotowują program wydarzeń artystycznych w różnych przestrzeniach, które nie są zazwyczaj wykorzystywane dla kultury, odwołując się równoczesnie do charakteru oraz historii tych miejsc.
      • Ruch off-space jest jedną z najciekawszych inicjatyw społecznych podejmowanych na szwajcarskiej scenie artystycznej. Definiując się zarówno w opozycji do muzeów, jak i galerii komercyjnych, umożliwia artystom pracę poza gorsetem instytucji oraz rynku sztuki. Są to miejsca niekomercyjne, zakładane przez młodych ludzi, którzy poza życiem zawodowym decydują się przeznaczyć czas na działalność w polu kultury i sztuki.
    • Projekt Learning from Warsaw realizowany przez program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Artists-in-Residence Laboratory oraz przez Kunstverein Zürich otwiera nowy sposób działalności programu rezydencyjnego, wprowadzając eksperymentalny model instytucji-w-rezydencji, który angażuje nie tylko artystów oraz kuratorów, ale instytucję czy przestrzeń dla kultury rozumianą jako niezależną jednostkę określoną poprzez specyfikę prowadzonego programu.
Rezydencja kuratorów oraz projekt „Learning from Warsaw” realizowane są we współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia oraz dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa i Miasta Zurych.