rezydencja [резиденція]: kwiecień [квітень] 2022

Lesia Khomenko (Леся Хоменко) (Ukraina/Україна)

Lesia Khomenko

ur. 1980 r. w Kijowie. Artystka multidyscyplinarna artystka, która na nowo rozważa rolę malarstwa i konstruuje wokół niego złożone wypowiedzi krytyczne. Khomenko dekonstruuje obrazy narracyjne i przekształca je w obiekty, instalacje, spektakle czy filmy. Interesuje ją porównywanie historii i mitów i ujawnianie narzędzi manipulacji wizualnej. Od 2004 roku jest członkinią grupy R.E.P. Jest również współzałożycielką grupy kuratorskiej Hudrada, samoorganizującej się społeczności opartej na modelu współpracy interdyscyplinarnej. W 2009, 2011 i 2013 roku była finalistką nagrody PinchukArtCentre, a w 2012 finalistką Nagrody Artystycznej imienia Kazimierza Malewicza w Kijowie. Inicjatorka, opiekunka i kierowniczka programu Sztuki Współczesnej w Kijowskiej Akademii Sztuki Mediów. 

 

  • Rezydencja  zorganizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w partnerstwie z culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

  • Specjalnie podziękowania dla Meta Company.
  •  
  •  
Леся Хоменко

народилася 1980 року в Києві, Україна. Мультидисциплінарна художниця, яка переосмислює роль живопису як медіа та формує навколо нього складні критичні висловлювання. У своїй практиці Хоменко деконструює наративні образи та перетворює картини на об’єкти, інсталяції, перформанси та відео. Її інтерес полягає в порівнянні історії та міфів, розкритті інструментів візуальної маніпуляції. З 2004 року — членкиня групи R.E.P.. Співзасновниця кураторської спілки HUDRADA, самоосвітньої спільноти на основі міждисциплінарної співпраці. У 2009, 2011 та 2013 роках фіналістка Премії PinchukArtCentre, Київ. 2012 року фіналістка Премії Художника Казимира Малевича, Київ. Ініціаторка, викладачка та програмна керівниця курсу «Сучасне мистецтво» Київської Академії Медіа Мистецтв.

  •  
  • Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько
  •  
  • Особлива подяка Meta Company.