rezydencja [резиденція]: kwiecień [квітень] 2022

Maryna Khrypun (Марина Хрипун) (Ukraina/Україна)

 • Maryna Khrypun
  • artystka, kuratorka, projektantka i koordynatorka programu NGO Cultural Geographies. Zajmuje się fotografią i tworzy ziny, eksperymentuje i eksploruje środki masowego przekazu. Kolekcjonuje, bada i promuje self-publishing w ramach inicjatywy Zinergia i 665Library. Oprócz własnej praktyki artystycznej aktywnie angażuje się w projekty związane z urbanistyką, upamiętnianiem, inkluzywnością i edukacją pozaformalną. Od 2012 roku jest członkinią grupy artystycznej 665 (Zaporoże-Kijów), zajmującej się sztuką uliczną, wideo i self-publishingiem, a od 2018 roku członkinią i współzałożycielką artystycznego duetu Variable name/Назва змінна, zajmującego się praktykami partycypacyjnymi, sztuką medialną i antropologią sensoryczną. Uczestniczyła w międzynarodowych wystawach i festiwalach w Ukrainie, Polsce, Niemczech i Czarnogórze. 
 • Rezydencja  zorganizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w partnerstwie z culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 • Specjalnie podziękowania dla Meta Company.

 •  

 • Марина Хрипун
  • мисткиня, кураторка, дизайнерка та координаторка програм ГО Культурні географії. У своїй творчості часто звертається до зіну та фотографії, експериментуючи з можливостями медіа. Окрім власної мистецької практики активно задіяна у проектах пов'язаних з урбаністикою, пам'яттю, інклюзивністю та неформальною освітою, досліджує самвидав. З 2012 є учасницею художньої групи 665 (Запоріжжя-Київ), що займається вуличним мистецтвом, відео та самвидав літературою, а також є учасницею та співзасновницею художньої пари Variable name/Назва змінна, діяльність якої сфокусована навколо партисипативних практик, медіа мистецтва та сенсорної антропології. Брала участь у міжнародних виставках та фестивалях в Україні, Польщі, Німеччині та Чорногорії.
 •  
 • Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько.
 • Особлива подяка Meta Company.