rezydencja kuratorska: lipiecsierpień 2016

Mika Conradie (RPA)

Mika Conradie

(ur. 1989, RPA) jest badaczką i kuratorką zajmującą się myśleniem roślinnym (plant-thinking), rytmanalizą, ekologią, dekolonizacyjnymi praktykami przestrzennymi, ponowoczesnością oraz strukturami kolektywności w Johannesburgu. Projekty, które kuratorowała lub współkuratorowała, to m.in.: Or As With (NewARC, Johannesburg), Identikit (Market Photo Workshop, Johannesburg), Supplies (Market Photo Workshop, Johannesburg), The Forecasters (Gwangju Biennale, Gwangju) oraz Listening Through the Image (Goethe-Institut, Johannesburg). Jako połowa kolektywu kuratorskiego pool (razem z Amy Watson) współpracowała przy długofalowych badaniach w ramach projektu Ocean-Thinking [Myślenie Oceanów], który pojedzie na Madagaskar w październiku 2016 przy wsparciu Pro Helvetia Johannesburg. Prowadzi wykłady z zakresu praktyki wystawienniczej oraz kuratorskiej w ramach Market Photo Workshop; obecnie kończy studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Art w Wits, ze specjalizacją w dziedzinie praktyk przestrzennych, rdzennej infrastruktury i działań kolektywnych w sztukach plastycznych w RPA. Jest członkinią Tropical Depression  prowizorycznego, trans-kontynentalnego kolektywu zajmującego się mobilnością artystów oraz infiltracją we współczesnej strukturze kapitału, który powstał, częściowo, na skutek niezwykłego, zbiorowego zachwycenia się Dżakartą.

Rezydencja realizowana w ramach projektu „Re-Directing: East”, który współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.