rezydencja: czerwieclipiec 2018

Mirela Baciak (Polska/Austria)

Mirela Baciak

jest kuratorką, badaczką oraz autorką tekstów poruszającą się w domenie sztuk wizualnych. Interesuje się modelami transakcyjnymi wykorzystywanymi na świecie dla odnoszenia zysku, a także kryzysem jako nieodłącznym elementem rzeczywistości, czyniącym rzeczy bardziej ulotnymi. Jej praktyka ma na celu odnoszenie się do sprzeczności pomiędzy ludzkimi potrzebami na poziomie etyki a realiami neoliberalizmu. Zainteresowanie Baciak ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Dąży ona do wytworzenia struktur, w ramach których relacje oparte na trosce przeważają nad stosunkami ekonomicznymi. Jej projekty wykorzystują przeważnie formaty właściwe opartej na sztuce artykulacji wiedzy i/lub współczesnej komunikacji, a więc: publikację, wykład performatywny, wystawę, sympozjum, projekcję czy warsztat. Mirela Baciak była współkuratorką wystawy Prosperous Poison. On the Feminist Appropriation of the Austrian Unconscious w Mumok (20152016); redaktorką współpracującą przy publikacji I Cant Work Like This: A Reader on Recent Boycotts and Contemporary Art (2017); kuratorką pomocniczą wystawy Everything is getting better. Unknown Knowns of Polish (Post)Colonialism, SAVVY Contemporary Berlin (2017). Członkini Kunsthalle Wien (od 2017), członkini-prelegentka na Dhaka Art Summit (2018). Pracuje jako współucząca przy  International Summer Academy of Fine Arts w Salzburgu (20152018).

Rezydencję finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.