rezydencja: październik—grudzień 2023

Olena Siatovska [Олена Сіятовська] (Ukraina)

Olena Siatovska

jest artystką i reżyserką. Dorastała w Dnieprze, mieszka i pracuje w Kijowie. Studiowała na Narodowym Uniwersytecie im. Ołesia Honczara (Ukraina). Siatovska koncentruje się na relacjach społecznych, pamięci i tożsamości w wymiarze cyfrowym. Zajmuje się nowymi mediami, wideo, performansem, fotografią i rysunkiem. W latach 2019 i 2022 dostała stypendium Ministra Kultury RP Gaude Polonia. Uczestniczyła w wystawach i rezydencjach w Ukrainie, Polsce, Litwie, Niemczech oraz USA. Film dokumentalny Jestem Michelle to debiut reżyserski Siatovskiej. Projekt jest wsparty przez Ambasadę Królestwa Niderlandów i British Council w Ukrainie.


Олена Сiятовська

художниця та режисерка. Виросла в Дніпрі, живе і працює в Києві. Навчалася в Національному університеті імені Олеся Гончара (Україна). Сіятовська фокусується на соціальних відносинах, пам’яті та ідентичності в цифровому вимірі. Вона працює з новими медіа, відео, перформансом, фото та малюнками. Отримала стипендію Міністерства  культури Польщі «Gaude Polonia» у 2019 та 2022 роках. Олена брала участь у виставках та резиденціях в Україні, Польщі, Литві, Німеччині та США. Документальний фільм «Я Мішель» — режисерський дебют Сіятовської. Проект підтримано Посольством Нідерландів та Британською Радою в Україні.