rezydencja: luty–marzec 2023

Olha Mykhailiuk (Ольга Михайлюк) (Ukraina)

Olha Mychajłuk

mieszka i pracuje w Kijowie. W 2007 roku powołała do życia Agencję ArtPole, jednoczącą artystów różnych dziedzin – malarzy, muzyków, performerów, pisarzy. Organizatorka i inicjatorka wielu znaczących multidyscyplinarnych projektów, zarówno ukraińskich, jak i międzynarodowych.

Rezydentka Artist-in-Residence w Villa Waldberta (Monachium, 2015), stypendystka Gaude Polonia (Poznań, 2016).

Obecnie skupia się na rozwoju interakcji między różnymi dyscyplinami sztuki, w szczególności performansu, muzyki, literatury i sztuki wideo. W performansach próbuje zgłębić pierwotne znaczenia słów poprzez odwoływanie się do własnego systemu znaków i symboli emocjonalnych. Pracuje z tematem informacji jako takiej.

Olha Mychajłuk bierze udział w projekcie rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy.

 

_______________________________________________

Ольга Михайлюк

Живе і працює в Києві. В 2007му році разом з однодумцями заснувала Агенцію АртПоле, яка об’єднала митців, що працюють у різних сферах — художників, музикантів, перформерів, письменників. Розробила концепції та ініціювала кілька знакових мультидисциплінарних проєктів, як українських, так і міжнародних.

Резидентка International Art Residence Villa Waldberta (Мюнхен, 2015), стипендіантка Gaude Polonia (Познань, 2016).

Зараз продовжує працювати над розвитком взаємодії між різними мистецькими дисциплінами, зокрема, перформансом, музикою, літературою, відеоартом.

В перформансах часто намагається дослідити первинні сенси слів, звертаючись до власної системи емоційних знаків і символів. Працює з темою інформації як такої.

Ольга Михайлюк бере участь в Термінових Оезиденціях – проекті для українських ми_сткинь.