rezydencja: marzecmaj 2011

Patricia Reed (Kanada)

Patricia Reed

Urodzona w Ottawie (Kanada), artystka pracuje z różnymi mediami: rysunkiem, rzeźbą, ruchomym obrazem, fotografią, tekstem oraz teorią. Jej działania są efektem refleksji nad współzamieszkiwaniem, sposobem w jaki przebywamy obok siebie, i sposobami rozgrywania w tym kontekście sytuacji poróżnienia. Skupiając się zwłaszcza na przygodnym charakterze organizacji społecznej, prace Reed dążą do destabilizacji zobiektywizowanych pojęć działania (również symbolicznego) przy pomocy konstruktów artystycznych i filozoficznych. Ostatnio prezentowała swoje prace w Botkyrka Konsthall, Sztokholm; 0047 Projects, Oslo; Limerick Art Gallery, Ireland; Audain Gallery, Vancouver; Württembergischer Kunstverein, Stuttgart. Jej teksty ukazały się między innymi w: Shifter Magazine, Fillip, Art Papers, C Magazine, Framework: The Finnish Art Review, YYZ Essays, and Cognitive Architecture: From Bio-politics to Noo-politics.
Mieszka i pracuje w Berlinie.