rezydencja: marzec—maj, wrzesień—grudzień 2023

Philip Ortelli (Szwajcaria)

Philip Ortelli

(ur. 1991 w Bernie, pracuje w Zurychu i Paryżu) jest artystą tworzącym sztukę wideo i rzeźby, operującym w obszarze pomiędzy konceptem a intuicją. Jego prace i praktyka mają charakter mocno kontekstualny, a za źródło natchnienia służą mu zazwyczaj codzienne zdarzenia naszej cyfrowej ery. Ostatnie prace Ortellego są odzwierciedleniem optyki queer i skomplikowanej historii jej reprezentacji. Ukazują również sposób, w jaki Internet zmienia historiograficzne procesy na użytek mniejszości społecznych. Philip Ortelli korzysta z archiwaliów, tworząc historię polityczną queer – nieograniczoną wyłącznie do materialnych artefaktów, ale obejmującą także osobiste opowieści, doświadczenia i sposoby rozumienia świata. Dla artysty istotne jest ożywianie milczącej przeszłości dzięki nowym technologiom i poprzez nowe społeczne konfiguracje.

Philip Ortelli uzyskał tytuł licencjata na berneńskim Uniwersytecie Sztuk w roku 2015. Jest także absolwentem amsterdamskiego Instytutu Sandberga (2018, tytuł magistra). Wykłada okazjonalnie w F+F School for Art and Design w Zurychu, jest także członkiem komisji do spraw sztuki szwajcarskiego kantonu Berno. Jego prace wystawiano w Centre Culturel Suisse w Paryżu (2022), Kunsthalle Bern (2022), Kunsthaus Pasquart w Biel (2022, 2021, 2018), genewskim Centre d’Art Contemporaine (2021), Haus Konstruktiv w Zurychu (2021) oraz Looiersgracht 60 w Amsterdamie (2018). Miasto Zurych zakupiło jego prace do swojej publicznej kolekcji. Ortelli był beneficjentem kilku grantów finansowanych przez podmioty zarówno prywatne, jak i publiczne.

  •  
  • Kuratorka
    • Julia Harasimowicz
    •  
  • Prodcentka rezydencji
    • Olga Miękus
Pobyt rezydencki sfinansowano przy wsparciu Swiss Arts Council Pro Helvetia