rezydencja: marzecmaj 2013

Post Brothers (USA)

Post Brothers

to przedsięwzięcie krytyczne, do którego należy Matthew Post, kurator, pisarz i artysta często pracujący w windzie w Oakland w Kalifornii. Praktyka artystyczna Post Brothers obejmuje obrzeża kilku dyscyplin łącząc artystyczne, kuratorskie, krytyczne i zwariowane tendencje akademickie z zamiarem podważenia, doprowadzenia do przesady i dekonstrukcji form tworzenia i obiegu wiedzy. Ostatnio prace Post Brothers były prezentowane w Pawilonie San Francisco na IX Biennale Szanghajskim w 2012 r. Post Brothers był również kuratorem wystaw, a także wygłaszał wykłady i prezentował projekty w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie i w całej Europie. Wystawy Post Brothers czasem przybierają niezwykłe formy, jak np. rekonstrukcja amerykańskiej wojny secesyjnej w damskich przebraniach, wystawa zbiorowa w całkowitych ciemnościach, czy też pokaz obiektów na obrotowym podium w witrynie sklepu z antykami. Eseje i artykuły Post Brothers były publikowane w takich czasopismach jak "Cura Magazine", "Annual Magazine", "Fillip", kwartalnik "Spike Art. Quarterly", "Nero", "ArtSlant", "Kaleidoscope", "Mousse Contemporary Art", "Pazmaker", "Curating Now", "Woo" oraz "Snowball", jak również w wielu publikacjach artystycznych i katalogach wystaw. Post jest absolwentem California College of the Arts w San Francisco oraz Emily Carr Institute w Vancouver w Kanadzie.

Podczas rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pracował, wraz z artystką rezydentką, Izą Tarasewicz, nad wystawą Clinamen, która została zaprezentowana w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni.

Rezydencja realizowana dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa, we współpracy z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni - Oddziałem Muzeum Narodowego.