pobyt badawczy: listopad 2013

Rasa Antanaviciute (Litwa)

Rasa Antanaviciute

jest współtwórczynią i dyrektorką Nida Art Colony oddziału Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, ośrodka międzynarodowych wydarzeń kulturalnych położonego na Bałtykiem. Antanaviciute pracuje jako kuratorka projektów artystycznych oraz w obszarze formalnej i nieformalnej edukacji, prowadzi program rezydencyjny w Nidzie oraz zajmuje się tematami i kwestiami związanymi z prowadzeniem ośrodka artystycznego na peryferiach (lokalna społeczność, turystyka, oddalenie itd.). Obecnie pracuje nad doktoratem z historii sztuki na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych i bada sposoby wykorzystywania sztuki w miejscach publicznych w celach nie-artystycznych, tj. dyskurs władzy, konstruowanie pamięci i politycznie poprawnego obrazu miast. Pobyt w Warszawie poświęca właśnie tym zagadnieniom.

www.nidacolony.lt