rezydencja: październikgrudzień 2009

Rudolf Steiner (Szwajcaria)

Rudolf Steiner

Szwajcarski artysta Rudolf Steiner jest założycielem Haus am Gern, centrum artystycznego otwartego na wszystkie dziedziny sztuki, które powstało w 1997 we współpracy z Barbarą Meyer Cestą. W 2007 wraz z Beat Gugger zaprosił mieszkańców Warszawy na spacer po narysowanym kredą Muzeum Wyobraźni, które znajdowało się na parkingu przed PKiN, w miejscu planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Artysta pracuje interdyscyplinarnie, na przecięciu fotografii, wideo i performansu. Prezentacja twórczości i spotkanie z artystą odbędzie się w przestrzeni wystawy Working title. Tytuł roboczy.

 

  • Kuratorka
    • Marianna Dobkowska
Rezydencja zrealizowana dzięki współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia.