rezydencja: październikgrudzień 2011

SM Studio (Szwecja)

Sara Kaaman i Martin Falck wspólnie tworzą pracownię projektowania graficznego Studio SM. Projekty, które inicjują dotyczą najczęściej zagadnień związanych z modelami wspólnej pracy i dyskusji oraz z kulturą popularną. 

Pobyt twórczy zrealizowany we współpracy z IASPIS (International Artists Studio Program in Sweden).