rezydencja: sierpień 2013

Taldans (Mustafa Kaplan i Filiz Sızanlı) (Turcja)

 • Taldans
  • to turecka grupa performatywna założona przez Mustafę Kaplana oraz Filiz Sızanlı w Stambule w 2003 roku. Kaplan i Sızanlı są autorami wielu projektów, będących wynikiem zarówno ich samodzielnej pracy, jak i kooperacji. Pośród ich wspólnych projektów wymienić można: Sek Sek (2002), Solum (2005), Graf (2006), Dokuman (2009) oraz Eskiyeni (2011). Nazwa Taldans pochodzi od Theater Research Laboratory (TAL) działającego w ramach Teatru Metropolitan Municipality w Stambule, w którym Mustafa Kaplan utworzył sekcję, prowadzącą badania nad ruchem i ciałem. Grupa osób zainspirowana eksperymentalnymi działaniami tej jednostki, po opuszczeniu Teatru Metropolitan Municipality w Stambule, założyła z pomocą Ayla Algan oraz Beklan Algan Stowarzyszenie ÇATI (Contemporary Dance Artists).

  • W czasie rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będą prowadzić badania nad rozwojem choreografii społecznej poprzez odwiedzanie miejskich przestrzeni publicznych, poznawanie ich ustnych historii oraz współpracę z polskimi artystami. Wokół poznanych zagadnień Taldans chce skonstruować, wspólnie ze spotkanymi artystami, grę. Ta gra rozgrywać się będzie pomiędzy miastami, artystami i publicznością w Warszawie i Stambule. 

 •  

 • Filiz Sızanlı 

  • (ur. 1975, Eskisehir)  ukończyła studia na Wydziale Architektury na Uniwersytecie Technicznym w Stambule w 1997 roku. W latach 19982000 brała udział w wielu projektach organizowanych przez Theater Research Laboratory. W 2000 roku była współfundatorem Stowarzyszenia Çatı. Współpracowała w projektach z Mathilde Monnier, Emmanuelle Hyunh, Yann Marussich oraz Mustafą Kaplanem. W 2003 roku wraz z Mustafą Kaplanem założyła zespół Taldans. Jest autorką choreografii Taldans w Üç Ayak (2001), Sek Sek (2003), Graf (2007), Dokuman (2009)Eskiyeni (2011). Jej samodzielne projekty to Solum (2005)Site (2010). 

 •  

 • Mustafa Kaplan 

  • (ur. 1965, Konya)  swoją naukę tańca rozpoczął u Geyvana McMillana w Stambule, dokąd przeprowadził się w celu rozpoczęcia studiów z inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Technicznym Yıldız. Mimo ukończenia tego kierunku nigdy nie pracował jako inżynier. Po swojej karierze tanecznej w Modern Ballet Company (w latach 19891992) rozpoczął pracę w Miejskim Teatrze w Stambule, gdzie pracował jako choreograf i tancerz przez około dziesięć lat. Jest współzałożycielem kilku zespołów tańca i performansu: Yeşil Üzümler, Dans Fabrikası, Taldans oraz Stowarzyszenia Çatı. Oprócz własnych choreografii tańczył również w sztukach Aydina Tekera i Yanna Marussicha.

 • www.taldans.com

Rezydencja realizowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza.