rezydencja: styczeńmarzec 2008

Tea Mäkipää (Finlandia)

Tea Makipaa

W czasie pobytu w Warszawie fińska artystka pracowała nad serią siedmiu fotografii dotyczących współczesnego rozumienia grzechu w niereligijnym sensie. Projekt miał na celu zobrazowanie siedmiu aktywności, które są szkodliwe dla ekologicznej i społecznej równowagi. Do siedmiu grzechów głównych dołączyła trzy dodatkowe, które charakteryzują zdaniem artystki współczesność: ignorancję, poczucie bezsensu i biurokrację. Pracownicy CSW zostali poproszeni o pomoc w wykonywaniu jednego ze zdjęć. Ustawieni w długą kolejkę do kasy, ze stosem papierów na rękach, ilustrowali jeden z aspektów biurokracji.

 

  • Kuratorka
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka