rezydencja: marzecczerwiec 2014

Tomáš Rafa (Słowacja)

 • Tomáš Rafa
  • urodził się w 1979 r. w słowackiej Žilinie. Absolwent Wydziału Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy, doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej twórczości zgłębia tematykę granicy pomiędzy patriotyzmem i nacjonalizmem. Poprzez fotografie i prace video Rafa mówi o przejawach rasizmu i ksenofobii w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.
  • W ciągu ostatnich trzech lat Rafa stworzył projekt wideo, którego tłem są demonstracje polityczne, blokady, protesty i sceny z życia codziennego w tych krajach. Projekt przedstawia demonstracje i przejawy ekstremizmu, gdzie większości narodowe i seksualne stoją w opozycji do mniejszości; całość częstokroć uzupełniana jest akcjami i performansami w wykonaniu samego artysty. Tak jak w przypadku słynnego czeskiego reżysera Karela Vacheka, w czasie tych wydarzeń kamera Rafy jest cały czas włączona, nawet kiedy na miejscu nie ma już dziennikarzy. Dzięki temu materiał filmowy przedstawia sytuacje, jakich nie da się obejrzeć w telewizyjnych programach informacyjnych.
  • Rafa otrzymał najważniejszą słowacką nagrodę dla artystów im. Oskára Čepana za rok 2011.
  • www.your-art.sk
  • www.youtube.com/Rafavideoart
  • www.newnationalism.eu
 • 13/1101/12/2013
 • wystawa w {VIDEO ROOM}
 • Tomáš Rafa
  • Sportowe mury
   • Kuratorka: Katia Krupennikova
   • Koordynacja: Katarzyna Tomczak-Wysocka
Rezydencja artystyczna zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Visegrad Fund oraz Miasta Stołecznego Warszawa.