rezydencja kuratorska: czerwiec 2013

Vladimir Us (Mołdawia)

Vladimir Us 

to artysta i kurator mieszkający w mołdawskim Kiszyniowie, członek-założyciel Stowarzyszenia Młodych Artystów Oberliht (http://oberliht.com). Studiował sztukę, kuratorstwo i politykę kulturalną w Kiszyniowie, Belgradzie i Grenoble. Poprzez swoje najnowsze prace i projekty bada procesy kreowania i przeobrażania przestrzeni publicznej w postsowieckich miastach i innych terytoriach znajdujących się w okresie przejściowym.

  • 12/06/2013
  • ReDirecting: East Conversation # 2
    • Vladimir Us (Mołdawia)
Rezydencja zrealizowana w ramach projektu ReDirecting: East dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa oraz Instytutu Polskiego w Bukareszcie.