rezydencja: lipiec—sierpień 2023

Yevheniia Antonova (Євгенія Антонова) (Ukraina)

 • PL
  • Yevheniia Antonova urodziła się i mieszkała w Kijowie, obecnie mieszka i pracuje w Portugalii.
   • Artystka w swojej praktyce artystycznej wykorzystuje fotografię i malarstwo, swoje doświadczenie we współdziałaniu ze światłem.
  • Ostatnio Yevheniia zwraca się ku historii sztuki:
   • Zrozumiałam, że ten świat nie wchłonął lekcji. Musimy powrócić do historii i jej reinterpretacji. I nad jednym z takich projektów planuję pracować w rezydencji. Artysta Herman de Vries zbierał próbki ziemi z całego świata, kwestionując znaczenie miejsca i pamięci, a ja zbieram kolory nieba różnych europejskich krajów, w których obecnie żyją uchodźcy, i dla których kwestia miejsca i pamięci nabrała zupełnie nowego znaczenia.
 •  
 • UA
  • Євгенія Антонова народилась та жила у Києві, а зараз перебуває та працює у Португалії.
   • Мисткиня у своїх художніх практиках використовує фотографію та живопис. Вона застосовує свій досвід взаємодії зі світлом.
  • Останнім часом Євгенія звертається до історії мистецтв:
   • «Я зрозуміла, що цей світ не засвоїв уроки. І ми вимушені повертатись до історії та її переосмислення. І над одним із таких проєктів я планую працювати на резиденції. Художник Герман де Врис збирав зразки ґрунту по всьому світу, ставлячи під питання значення місця та пам'яті, а я збираю кольори неба різних європейських країн, де зараз живуть біженці, і для яких питання місця і пам'яті набуло зовсім нового значення.»