rezydencja: kwiecień—grudzień 2022

Yulia Kostereva (Юлія Костерєва) (Ukraina)

Yulia Kostereva

artystka i kuratorka. W 2001roku ukończyła Państwową Akademię Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Jej prace często przybierają formę instalacji, obiektów i kolaboracji, które koncentrują się na historii i narracjach związanych z konkretnym miejscem, obiektem czy osobą. W 1999 roku, wraz z artystą Yuriim Kruchakiem, uruchomiła interdyscyplinarną platformę Open Place, którą prowadzi do dzisiaj. Praca platformy ma na celu poszerzanie badań twórczych i nawiązywanie relacji pomiędzy procesami artystycznymi a różnymi warstwami współczesnego społeczeństwa. Sztuka rozumiana jest tu jako przestrzeń krzyżowania się procesów artystycznych, społecznych i politycznych [ang. intersectionality].

Yulia Kostereva jest koordynatorką rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy i ich rodzin, organizowanych przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.

 

 • Kontakt
 •  
 • Юлія Костерєва
  • – художниця та кураторка.  Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури в 2001 році.
  • Роботи Юлії Костерєвої, які часто реалізуються у формі інсталяцій, об’єктів та спільних дій, зосереджені на історії та історіях, пов’язаних з місцем, об’єктом чи людиною. Її практика стосується як візуального мистецтва, так і мистецтва взаємодії. З 1999 спільно з художником Юрієм Кручаком створила інтердисциплінарну платформу Відкритий Простір (Open Place), у якій працює до сьогодні. Платформа спрямована на розширення творчого дослідження та встановлення зв’язків між мистецькими процесами та різними верствами сучасного суспільства. Мистецтво розуміється як простір перетину художніх, соціальних і політичних процесів
 •  
  • Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько. Особлива подяка Meta Company.
   •  
 • Fot. [картина]: Yuliia Frolova
Rezydencje kryzysowe organizowane są przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.