rezydencja: listopad 2022

Yuriy Kruchak (Юрій Кручак) (Ukraina)

Yuriy Kruchak

to pochodzący z Kijowa artysta i kurator, który pracuje na styku sztuki i nauk społecznych. Współtwórca interdyscyplinarnej platformy Open Place oraz laureat stypendium Gaude Polonia (2018).

Jego zainteresowania obejmują praktyki interdyscyplinarne i postartystyczne oraz intensyfikację powiązań między procesem artystycznym a różnymi warstwami współczesnego społeczeństwa. Strategie artystyczne dostosowuje od konkretnego problemu i zwykle angażuje w proces twórczy różne środowiska. Poprzez działania w przestrzeni publicznej, przekształca publiczność w aktorów i tworzy społeczność, która interpretuje i odsłania struktury społeczne funkcjonujące w środowisku miejskim. Bada relacje między sztuką a rzeczywistością, a także relacje między artystą a odbiorcą.

Yuriy Kruchak studiował Scenografię w Charkowskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (19891991) oraz Projektowanie środowiskowe w Charkowskim Instytucie Przemysłowo-Artystycznym (obecnie Charkowska Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki) (19911996). W 1999 roku uzyskał tytuł magistra malarstwa na Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie.

Yuriy Kruchak bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystów z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

Юрій Кручак

художник, куратор, народився в місті Полтава, живе і працює в місті Київ, Україна. Вивчав сценографію в Харківському державному художньому училищі, дизайн середовища в Харківському художньо-промисловому інституті (нині Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Отримав ступінь магістра живопису в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (1999). Стипендіат Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща «Gaude Polonia» 2018.

Сфера професійних інтересів: міждисциплінарні та постартистичніі практики, встановлення зв’язків між різними верствами сучасного суспільства за допомогою мистецьких практик. Юрій Кручак працює на межі між мистецтвом і соціальними студіями, його мистецькі стратегії залежать від конкретної проблеми та зазвичай передбачають залучення різних спільнот до творчого процесу. Роботи Юрія Кручака в публічному просторі перетворюють аудиторію на акторів, створюючи спільноту, чия поведінка та взаємодія слугує для інтерпретації та розкриття соціальних структур у міському середовищі. Його роботи адресовані відносинам мистецтва і дійсності, але також, завжди відносинам художника і аудиторії. Юрій Кручак є співзасновником міждисциплінарної платформи Open Place Київ, Україна.

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company.

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.