publikacja online

Magazyn Studyjny Kolekcji

Ewa Gorządek

Katalog przedstawia ponad sto dzieł sztuki z Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – obrazy, rzeźby i instalacje – zarówno klasyków, jak i młodych artystów i artystek z Polski i zagranicy. Znajdują się w nim obszerne noty biograficzne twórców oraz opisy prac, bogaty materiał ilustracyjny, a także tekst poświęcony coraz bardziej popularnej na świecie formule prezentowania muzealnych zbiorów w magazynach udostępnianych dla zwiedzających (tzw. magazynach studyjnych lub otwartych).

Magazyn Studyjny Kolekcji został otwarty w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2022 roku. To nowe, wyjątkowe miejsce w programie adresowanym do publiczności Zamku, która ma okazję zapoznania się w kameralnych warunkach z pracami współczesnych artystów, gromadzonymi od 1992 roku, a prezentowanymi w formie „magazynowej” ekspozycji. Specjalnie zaaranżowana przestrzeń została pomyślana jako otwarty dla zwiedzających nowoczesny magazyn sztuki, gdzie kluczowa jest osobista relacja z dziełem. Dzięki temu możliwy jest kontakt widzów z wieloma wyjątkowymi obiektami z kolekcji, ukrytymi zazwyczaj w głębi niedostępnych dla miłośników sztuki magazynach.

Publikacja prezentuje wszystkie prace przechowywane w Magazynie Studyjnym Kolekcji w 2023 roku. Wraz z rozwojem Kolekcji i rozszerzaniem oferty dzieł dostępnych dla publiczności także i katalog będzie uzupełniany o nowe prace.

Katalog w pliku PDF dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.

Informacja na temat najbliższych oprowadzań po Magazynie Studyjnym Kolekcji i bilety są dostępne na stronie www.u-jazdowski.pl.

  • Tekst: Ewa Gorządek
  • Redaktor prowadząca: Arletta Wojtala
  • Projekt graficzny: Tomasz Bersz
  • Tekst w języku polskim
  • PDF, 226 stron
  • ISBN: 978-83-67203-12-8
  • Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • Warszawa 2023