Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Maja Staśko, Aneta Kamińska i Michał Kasprzak

Migracje ciał i słów otwarte działanie w przestrzeni wystawy Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem.

W przestrzeni wystawy przez pięć dni w otwartym gronie będziemy wymieniać się opowieściami, doświadczeniami, wierszami i refleksjami związanymi z sytuacją osób obcego pochodzenia przebywających w Polsce. Sięgniemy w tym celu po poezję i linoryt jako narzędzia komunikacji, kolektywnego działania i projektowania zmiany społecznej.

W jakim stopniu na ochronę z tytułu praw pracowniczych i praw człowieka mogą liczyć w Polsce nieobywatele i nieobywatelki? Za pomocą jakich narzędzi patriarchalny kapitalizm sprawuje władzę nad kobietami odmiennego pochodzenia i na jakie formy pracy je skazuje? W jakich aktach przemocy fizycznej i psychicznej przejawia się polska ksenofobia? Z czego wynikają problemy imigrantek i imigrantów z samoidentyfikacją oraz trudności w nawiązaniu bliższych relacji z Polakami? W jaki sposób kapitalizm wytwarza prekarną kondycję człowieka, ingerując w jego status materialny i społeczny, a także sferę cielesną i afektywną? Wreszcie, jak znaleźć płaszczyznę społecznej solidarności z osobami wykluczanymi ze względu na pochodzenie?

Każde nasze spotkanie pozostawi po sobie ślad w postaci poetyckiej frazy, przekazywanej uczestniczkom i uczestnikom kolejnego spotkania do realizacji techniką linorytu. W ten sposób powstanie wiersz-linoryt jako zapis wspólnego doświadczenia i spotkania w opowieściach, a jednocześnie manifest kolektywnego działania na rzecz osób przybywających z innych krajów i razem z nimi.

Do robienia rzeczy razem zapraszają Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Maja Staśko, Aneta Kamińska i Michał Kasprzak.

 

  • Języki spotkania: polski, ukraiński, angielski.

 

20/10/2017
16:0019:00
21/10/2017
16:0019:00
22/10/2017
16:0019:00
28/10/2017
16:0019:00
29/10/2017
16:0019:00
Wydarzenie powiązane z:
Gotong Royong