21/01-24/04/2022
wystawa

Jarosław Modzelewski

Kraj nad Wisłą

Wystawa prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest pierwszą przekrojową prezentacją kilku dekad twórczości Jarosława Modzelewskiego. Jednak jej porządku nie wyznacza prosta chronologia, ale wybrane motywy i tematy powracające w malarstwie Modzelewskiego od samych początków jego twórczości. 

Przestrzeń ekspozycyjna podporządkowana została kształtowi odnoszącemu się do symbolu Rodła, zaczerpniętego z jednego z pierwszych obrazów Modzelewskiego — Bez tytułu [Rodło] z 1980 r. Ten obraz jest punktem wyjścia do prezentacji kolejnych etapów twórczości malarza. Wątkiem przewodnim jest zatem rzeka Wisła, spajająca różne pod względem formalnym okresy w twórczości Modzelewskiego. Rzeka jest tematem wielu obrazów Modzelewskiego, powracającym w kolejnych dekadach. Jest także symbolem obecnej w malarstwie Modzelewskiego polskiej tożsamości, ujawniającej się nie poprzez przedstawienia doniosłych i patetycznych zdarzeń i postaci, ale w szczegółach tworzących kontekst codziennych, zwyczajnych czynności czy w specyfice pejzażu, charakterystycznego właśnie dla kraju nad Wisłą.

Kurator
Marcel Skierski

 

Wystawa sfinansowana ze środków
Partnerzy medialni
wtorek 11:00—19:00
środa 11:00—19:00
czwartek 11:00—20:00
piątek 11:00—19:00
sobota 11:00—19:00
niedziela 11:00—19:00
Katalog wystawy