04/12/2020
otwarcie wystawy online

Ludwika Ogorzelec

Szukam momentu równowagi

Wystawa prac rzeźbiarskich Ludwiki Ogorzelec jest jej pierwszą wystawą indywidualną w Polsce oraz pierwszą tak szeroką prezentacją jej dorobku artystycznego. Wybrane prace pozwolą prześledzić ewolucję oryginalnego programu twórczego, realizowanego przez blisko czterdzieści lat.

04/12/2020
17:00