27/05-17/09/2023
wystawa za granicą

Necenzurováno

[Nie ocenzurowano]

 • 30/05/2023, 19:00
  • Praga, Biblioteka Václava Havla, Ostrovní 13

   • Debata Nie ocenzurowano: sztuka i kultura w czasie niewoli – Białoruś

    • Fenomen kultury niezależnej i podziemia późnego okresu komunistycznego w Polsce i Czechosłowacji miał znaczenie nie tylko artystyczne, ale i społeczno-polityczne. W istotny sposób kształtował nasze myślenie o roli kultury w społeczeństwie i znaczeniu wolności. Walka toczona przez artystów w naszych krajach kilkadziesiąt lat temu jest teraz losem artystów w Białorusi. Interwencja cenzora, groźba więzienia czy konieczność emigracji to codzienność dla każdego, kto chce zachować duchową i twórczą niezależność. Jak tworzyć w takich warunkach? Jaka jest rola sztuki i kultury w czasach ograniczenia wolności? W dyskusji weźmie udział Galina Kazimirovskaya — dyrygent i kierownik chóru „CONCORDIA” oraz Yaraslava Ananka — kulturolog. Spotkanie poprowadzi Jáchym Topol.
     • Organizatorzy: Instytut Polski w Pradze, Instytut Adama Mickiewicza, Biuro Sił Demokratycznych Białorusi w Republice Czeskiej.

 

 • 10/06/2023, 14:00
  • Kutná Hora, GASK, Barborská 51-53

   • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.

 

 • 10/06/2023, 16:00
  • Kutná Hora, GASK, Barborská 51-53
   • Wieczór literacki poświęcony polskiej literaturze opozycyjnej lat 80. oraz prezentacja czeskiego wydania zbioru poezji Jana Polkowskiego Głosy — poetyckiej refleksji nad krwawym stłumieniem strajków w Gdańsku i Gdyni w 1970 roku.
   • Z autorem spotkają się Józef Maria Ruszar, historyk literatury i dyrektor Instytutu Literatury oraz tłumaczka — Lucie Szymanowska.
    • Wydarzenie zrealizowane we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze i Instytutem Literatury.

 

 • 02/09/2023, 13:00
  • Kutná Hora, GASK, Barborská 51-53

   • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.

 

 • 02/09/2023, 15:00

  • Kutná Hora, GASK, Barborská 51-53

   • Spotkanie na temat relacji polsko-czeskich w sztukach wizualnych lat 80.

    • Wydarzenie zrealizowane we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze.

 

 • 02/09/2023, 18:00
  • Kutná Hora, GASK, Barborská 51-53
   • Pokaz filmu Tenkrát v Praze (Once Upon a Time in Prague)
    • Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film dokumentalny Josefa Císařovskiego Tenkrát v Praze o sytuacji niezależnej sceny muzycznej i kulturalnej w Czechosłowacji w latach 80. XX wieku.
     • Po projekcji odbędzie się krótka dyskusja z reżyserem i bohaterem filmu — Milošem Čuříkiem.

 

 • 06/09/2023, 19:00
  • Praga, Biblioteka Václava Havla, Ostrovní 13
  • Debata Nie ocenzurowano: Cenzura dzisiaj.
   • Żyjemy w społeczeństwie, które zasadę wolności słowa i wolności ekspresji artystycznej traktuje jako jedno z podstawowych praw. A jednak wątpliwości dotyczące realnego zakresu naszej wolności wypowiedzi wzrastają. Jacy są wrogowie wolności słowa dzisiaj? Polityczna poprawność? Algorytmy mediów społecznościowych? Mechanizmy grantowe w kulturze?
    • Organizatorzy: Instytut Polski w Pradze, Instytut Adama Mickiewicza.

 

 • 12/09/2023—14/09/2023
  • Praga, Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11
   • Przegląd polskich filmów „półkowników”
    • Organizatorzy: Narodowe Filmowe Archiwum – Kino Ponrepo, Instytut Polski w Pradze, Instytut Adama Mickiewicza.
  •  
 • 12/09/2023, 20:30
  • Praga, Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11
   • Pokaz filmu Matka Królów (reż. Janusz Zaorski, 1988)
 •  
 • 13/09/2023, 18:00
  • Praga, Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11
   • Pokaz filmu Usłyszcie mój krzyk (reż. Maciej Drygas, 1991).
    • Białe plamy w polskiej historii – spotkanie i dyskusja z Maciejem Drygasem
 •  
 • 13/09/2023, 20:30
  • Praga, Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11
   • Pokaz filmu Kobieta samotna (reż. Agnieszka Holland, 1981) z prelekcją Jacka Petryckiego.
 •  
 • 14/09/2023, 18:00
  • Praga, Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11
   • Pokaz filmu Przesłuchanie (reż. Ryszard Bugajski, 1989) z prelekcją Jacka Petryckiego.

 

 • 16/09/2023, 14:00
  • Kutná Hora, GASK, Barborská 51-53
   • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.
Współorganizatorzy
GASK
Polsky Institut Praha
Wystawa sfinansowana ze środków

27/05—17/09/2023

wtorek 10:00—18:00
środa 10:00—18:00
czwartek 10:00—18:00
piątek 10:00—18:00
sobota 10:00—18:00
niedziela 10:00—18:00
Katalog wystawy