27/0614/09/2014
wystawa

Slow Future

Tematem przewodnim wystawy Slow Future jest postwzrost (ang. degrowth), czyli ruch społeczny postulujący zerwanie z obowiązującym paradygmatem wzrostu gospodarczego na rzecz dążenia do poprawy jakości życia w granicach możliwości środowiska. Propagatorzy postwzrostu, zwani również postwzrostowiczami (ang. degrowthists) negują nadrzędną wartość dóbr materialnych, a także proponują alternatywne modele ekonomii barter, spółdzielczość, współdzielność i wymianę społecznościową. Według nich myślenie zakładające, że wzrost gospodarczy jest niezbędny dla rozwoju oraz stanowi podstawową wartość, do której powinni dążyć wszyscy jest błędne. Zwolennicy idei postwzrostu uznają, że to właśnie nieograniczona konsumpcja prowadzi do pogłębiania się nierówności społecznych, a także generuje nieodwracalne zniszczenie środowiska. Swoim stylem życia starają się przeciwstawiać powszechnemu dążeniu do ekonomicznego i rozwojowego wzrostu, który według nich przynosi zdecydowanie więcej szkód społecznych, niż obiektywnych korzyści. Ograniczenie konsumpcji wcale nie wymaga od nikogo wyrzeczeń i obniżenia jakości życia. Wystarczy na większą skalę korzystać z alternatywnych środków i metod, takich jak recykling, ekologiczny transport, adaptowanie pustostanów na mieszkania, wreszcie angażować lokalne organizacje w procesy decyzyjne dotyczące zmian w obrębie przestrzeni publicznej. W dobie kryzysu ekonomicznego takie hasła zyskują na wartości i stają się silną inspiracją dla twórców z całego świata.

Slow Future jest kontynuacją wystawy o nazwie Emergency Pavilion Rebuilding Utopia w Teatro Fondamenta Nuove podczas zeszłorocznej edycji Biennale Sztuki w Wenecji. Jej kurator, Jota Castro (ur. 1965, Lima, Peru), jest francusko-peruwiańskim artystą i aktywistą. W swojej pracy często ujawnia mechanizmy współczesnej konsumpcji, bada kwestie społeczne w kontekście zrównoważonego rozwoju, ekologii i alternatywnych modeli wymiany ekonomicznej. Na wystawie prezentowane są w większości nowe prace blisko dwudziestu artystów.

Wystawie towarzyszy katalog w języku polskim i angielskim zawierający teksty takich autorów jak: Michał Augustyn, Jota Castro, Katia Krupennikova i Claudia Pareja.

Równolegle z wystawą Slow Future otwiera się trzecia edycja projektu Zielony Jazdów. Zielony Rynek.

Kurator wystawy Jota Castro w rozmowie z Romualdem Demidenko

Partnerzy medialni
Sponsorzy wernisażu
Partnerzy
Partnerzy honorowi
Partnerzy instytucjonalni