Haft Rufiny Bazlovej

Aukcja pracy Ales Pushkin

Zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji organizowanej przez Belarusian Council of Culture.

Praca Ales Pushkin dedykowana jest Alesiowi Puszkinowi artyście, konserwatorowi zabytków i performerowi, więźniowi politycznemu oskarżonemu o rehabilitowanie nazizmu i podżeganie do nienawiści. Powodem uwięzienia był zaprezentowany na wystawie portret Yauhena Zhykhara, uczestnika powojennego ruchu oporu, autorstwa Puszkina.

Dla mnie Aleś Puszkin to człowiek silnej wiary i woli, niezłomny i wolny artysta. W trackie swojej kariery Aleś był kilkakrotnie zatrzymywany, karany grzywną i represjonowany, ale mimo to nie poddaje się, tworzy i walczy, nawet będąc w więzieniu. Niedawno, będąc w więzieniu, stworzył społeczność artystyczną Turma. Wystawiając portret ukazujący Alesia Puszkina jako symbol trwa-jącej walki, chcę wyrazić swoją solidarność z postaciami kultury, które obecnie przebywają w więzieniu mówi o udziale w aukcji artystka Rufina Bazlova.

Aukcja odbywa się pod tym linkiem.

Belarusian Council of Culture wspiera naszą petycję, którą można podpisać online pod tym linkiem.