Listy do Alesia Pushkina

Akcja pisania listów do uwięzionego artysty

30 marca 2021 artysta Aleś Puszkin został aresztowany przez białoruską milicję na wniosek prokuratury z Grodna. Po zatrzymaniu przeszukano jego dom i zdemolowano pracownię. Aleś przebywa w zamknięciu. Na podstawie białoruskiego kodeksu karnego za podżeganie do nienawiści grozi mu 12 lat więzienia (część 3, paragraf 130).

Powodem wszczętego postępowania i oskarżenia go o podżeganie do nienawiści jest jego obraz, który znajduje się w grodzieńskim Centrum Życia Miejskiego. Jest to portret Jauhiena Żychara, dowódcy oddziału antykomunistycznej partyzantki, który walczył z Sowietami jeszcze 10 lat po zakończeniu wojny. Prokuratura uznała, że przedstawianie jego wizerunku jest rehabilitacją nazizmu, ponieważ Żychar kolaborował wcześniej z Niemcami walczącymi przeciw ZSRR.

Zachęcamy do wyrażenia wsparcia Alesiowi, by podtrzymać go na duchu właśnie poprzez wysłanie listu. Przygotowane koperty są zaadresowane do aktualnego miejsca, w którym przebywa artysta. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą solidarność z artystą, pokazać mu, że nie jest sam, że ma w Polsce przyjaciół, którzy rozumieją, o co walczy.

Zaadresowane koperty, wraz ze skrzynką na listy, znajdują się w przestrzeni wystawy Sztuka polityczna.