04/11/2022-14/05/2023
wystawa

Ukraina. Pod innym niebem

Ukraina walczy z rosyjskimi barbarzyńcami już dziesiąty miesiąc. Na wystawie Ukraina. Pod innym niebem prezentujemy prace ukraińskich artystów, będące ich reakcją na rosyjską agresję.

Czas zniewolenia wojennego okazał się dla nich momentem wyzwolenia artystycznego. Działający w różnych mediach twórcy, po 24 lutego 2022 roku stanęli przed koniecznością utrwalenia tragicznych wydarzeń. Sztuka prezentowana na wystawie dokumentuje bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy i apeluje do sumienia świata.

Jest to największa wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej reagującej na wojnę i barbarzyński atak Rosji – obejmuje ponad dwieście prac trzydziestu dwóch artystek i artystów.

Kuratorzy

Victoria Burlaka, Beata Łupińska-Rytel, Marcel Skierski

Artystki i artyści

Piotr Armianovski i Mykhailo Zharzhailo, Andriy Bojko, Yuriy Bolsa, Roman Bordun, Taras Bychko, Igor Chekachkov, Bogdana Davydiuk, Olga Drozd, Etchingroom1 (Anna Khodkova, Kristina Yarosh), Oleksiy Furman, Daniil Galkin, Pavlo Itkin, Dmytro Iv, Andriy Yermolenko, Nikolay Karabinovych, Kinder Album, Waldemart Klyuzko, Daria Koltsova, Maria Kulikovska, Danylo Movchan, Stanislav Ostrous, Dasha Podolstseva, Andriy Rachinskiy i Daniil Revkovskiy, Margo Reznik, Oleksiy Sai, Yuriy Sivirin, Mykhailo Skop, Oleg Tistol, Julia Zakharova

 

 • _____________
 
Україна.
Під іншим небом

Україна вже десятий місяць бореться з російськими варварами. На виставці Україна. Під іншим небом ми презентуємо роботи українських митців, які є їхньою реакцією на російську агресію.

Час військового поневолення виявився для них моментом художнього просвітлення. Після 24 лютого 2022 року творці, що працюють у різних техніках, зіткнулися з необхідністю увічнити трагічні події. Витвори мистецтва представлені на виставці зображують звірство російського окупанта і намагаються достукатися до совісті усього світу.

Це наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що відображає реакцію митців на війну та варварський напад Росії до неї входять понад двісті робіт тридцяти двох художників та художниць.

 

Куратори

Вікторія Бурлака, Беата Лупінська-Ритель, Марцель Скєрський 

Художниці та художники

Пьотр Армяновський та Михайло Жаржайло, Андрій Бойко, Юрій Больса, Роман Бордун, Тарас Бичко, Ігор Чекачков, Богдана Давидюк, Ольга Дрозд, Etchingroom1 (Анна Ходкова, Христина Ярош), Олексій Фурман, Данило Галкін, Павло Іткін, Дмитро Лв, Андрій Єрмоленко, Ніколай Карабінович, Kinder Album, Вальдемар Клюзко, Дарія Кольцова, Марія Куликовська, Данило Мовчан, Станіслав Остроус, Даша Подольцева, Андрій Рачинський та Данило Ревковський, Марго Рєзнік, Олексій Сай, Юрій Сівірін, Михайло Скоп, Олег Тістол, Юлія Захарова

Honorowy patronat
Wystawa sfinansowana ze środków
Partner honorowy
Partner
Partnerzy medialni
 • Otwarcie wystawy
  • 04/11/2022 (piątek) 19:00
   • Wstęp wolny.
  •  
 • Wystawa czynna do 
  • 14/05/2023
   • W czwartki wstęp wolny.
 •  
 • Wystawa zawiera treści, które mogą zostać uznane za drastyczne.

 • Z uwagi na obecność szklanych elementów na wystawie prosimy o szczególną ostrożność. Zwiedzanie wystawy przez dzieci poniżej 12 roku życia może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

wtorek 11:00—19:00
środa 11:00—19:00
czwartek 11:00—20:00
piątek 11:00—19:00
sobota 11:00—19:00
niedziela 11:00—19:00