03/03/2017

Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest także miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki we wszystkich jej przejawach. Realizuje swe cele przez wystawy, prezentacje teatru, performance, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki video. Oprócz sztuk wizualnych prezentowane są również design, moda i architektura. Bogaty i różnorodny program Centrum ma za zadanie prezentowanie sztuki najnowszej w dynamicznym procesie jej przemian. Towarzyszą mu warsztaty twórcze oraz program edukacyjny, skierowany zarówno do zwykłej publiczności, jak i studentów szkół artystycznych i historii sztuki z całej Polski.
Przez swoją działalność Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski sprzyja nawiązywaniu kontaktów, współpracy i wymianie kulturalnej z krajami całego świata. Przedstawia dokonania twórców zagranicznych w Polsce i prezentuje dorobek artystów polskich za granicą.
Nowość - tymczasowe zadaszenie dziedzińca (od 1 kwietnia do 30 listopada), ogrzewanie oraz klimatyzacja.

Kontakt

Katarzyna Gaweł-Stańkowska
+48 604 615 980
k.gawel@u-jazdowski.pl

→ Klauzula informacyjna