broszura

Anna Orlikowska Czy mnie słyszysz?

W instalacji Anny Orlikowskiej biały sześcian Project Roomu staje się pudłem rezonansowym, wewnątrz którego nawarstwiają się scenariusze dla aktu słuchania uchem, głową, ale też całym ciałem, który finalnie dematerializuje się jako wyobrażenie i doświadczenie słuchacza. Dźwięki powstałe w studiu artystki w procesie intensywnego słuchania i mówienia z wykorzystaniem fizycznych obiektów zostają odtworzone i przetworzone w warszawskiej galerii. Głos zabarwia się materią, kształtuje poprzez przedmioty, penetruje przestrzenie i architekturę. Słuchacz staje się jeszcze jednym obiektem na drodze fal dźwiękowych, jeszcze jedną indywidualną membraną i mobilnym, żywym naczyniem dla rezonansu.

5 zł