książka artystyczna

David Maroto The Artist’s Novel

A New Medium (tom1)

Dlaczego artyści piszą powieści? Jaki wpływ na sztuki wizualne mają powieści artystyczne?

Artyści wizualni coraz częściej sięgają po formy literackie jako element szerszej praktyki artystycznej. Za ich pomocą wprowadzają do swoich działań takie pojęcia jak fikcja, narracja i wyobraźnia, preferując sztukę opartą na procesie i subiektywności. Powieść może być zatem postrzegana jako nowe medium w sztukach wizualnych, jednak na razie brakuje opracowań na ten temat. Ta dwutomowa publikacja jest pierwszą, która podejmuje temat powieści pisanych przez artystki i artystów.

Tom 1, A New Medium, to teoretyczne rozważania o sposobach wykorzystywania formy powieści przez współczesnych artystów. Powieść artystyczna zostaje tu osadzona w szerszym kontekście sztuk wizualnych, a cennym uzupełnieniem rozważań jest pierwsza bibliografia powieści artystycznych.

Tom 2, The Fantasy of the Novel, jest projektem badawczym w formie powieści – bada proces powstawania powieści artystycznej na kanwie pięciu performansów i jednej wystawy. Bohater wciela się w rolę detektywa, który stara się zrozumieć, dlaczego artysta decyduje się pisać i w jakich warunkach interpersonalnych i instytucjonalnych to się odbywa.

70 zł