monografia

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku

Redakcja: Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka

Obraz współczesnej sztuki polskiej po 2000 roku na tyle różni się od tego z lat dziewięćdziesiątych, że domaga się rozpoznania i przewodnika po nowych terytoriach. Książka przedstawia imponującą liczbę nowych zjawisk artystycznych w dwóch uzupełniających się perspektywach.

Leksykon prezentuje sylwetki 71 najbardziej intrygujących osobowości polskiej sztuki, a Eseje prowadzą narracje i proponują pojęcia wyjaśniające materiał w nim zawarty, ale też niejednokrotnie wykraczają poza jego zakres.

Leksykon podzielony jest na cztery działy, które wprowadzają zupełnie nowe hasła-klucze, określające główne składniki pojęciowej i emocjonalnej przestrzeni polskiej sztuki aktualnej: Hormon malarstwa, W sztuce marzenia stają się rzeczywistością, Pozdrowienia dla Systemu, Dehistoryzacje.

Książka zawiera teksty 38 autorów prezentujących najróżniejsze perspektywy i style refleksji nad sztuką odzwierciedlające różnorodną materię opisywanych i interpretowanych zjawisk. Dzięki temu książka ta w najbardziej praktyczny i najmniej tendencyjny sposób wypełnia lukę na rynku wydawnictw poświęconych polskiej sztuce współczesnej.

To publikacja użyteczna nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla coraz liczniejszego grona osób zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą wizualną. Stąd preferowany jest w niej przystępny sposób prezentacji i troska o rzeczowe przedstawienie możliwie największej liczby istotnych informacji.

Całość uzupełnia Kalendarium wybranych wydarzeń w sztuce polskiej po 2000 roku. Przestrzeń nowych zjawisk w sztuce polskiej tworzą przenikające się konstelacje aktywności artystycznych. Obrazuje je schematyczna Mapa, umieszczona między EsejamiLeksykonem.

Wyjątkowa publikacja, stanowiąca swoistą kontynuację projektu W samym centrum uwagi, opublikowana przy wsparciu z programu Znaki czasu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

50 zł