monografia

Plasticity of the Planet: On Environmental Challenge for Art and Its Institution

Redakcja: Magdalena Ziółkowska

Czy plastyczny planetaryzm może zastąpić neoliberalną globalizację? Punktem odniesienia tej publikacji jest utworzone przez Catherine Malabou pojęcie niszczącej plastyczności – nieodwracalnej destrukcji formy, otwierającej możliwość pojawienia się nowych zjawisk. Jest ono wykorzystywane tu do refleksji nad kryzysem środowiskowym, który na naszych oczach przeistacza się w coraz głębszy kryzys społeczny. Ani sztuka współczesna, ani jej instytucje nie mogą pozostać obojętne wobec tego wyzwania. Muszą pilnie znaleźć na nie swoje odpowiedzi. Zamieszczone w publikacji teksty teoretyczne pozwalają lepiej zrozumieć charakter i konsekwencje destrukcyjnych zmian w środowisku naturalno-społecznym. Zestawione są one z przygotowanymi przez artystów, kuratorów i badaczy sztuki wypowiedziami na temat bardziej konkretnych praktyk, protokołów czy formatów reagowania – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest tu szczególnym, ale nie jedynym studium przypadku. W rozmowie przeprowadzonej specjalnie do tej książki Catherine Malabou mówi o skutkach niszczycielskiej działalności człowieka i wprowadza pojęcie ekologicznej plastyczności.

Autorzy tekstów: Defne Ayas, Viviana Checchia, Grzegorz Czemiel, Daniel Falb, Cathy Fitzgerald, Mira Gakjina, Alexander Hope, Anne Szefer Karlsen, Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Catharine Malabou, Nataša Petrešin-Bachelez, Małgorzata Sugiera, Magdalena Ziółkowska

100 zł