magazyn

The Residents #6

Phoebe Blatton
Pierre Corric
Anna Orłowska
Dani Ploeger
Ivan Svitlychnyi

Magazyn The Residents powstał z chęci przybliżenia sylwetek niewidocznych na co dzień rezydentek i rezydentów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Artyści Pierre Coric, Ivan Svitlichnyi i Dani Ploeger oraz krytyczka i pisarka Phoebe Blatton rozpoczęli swoje rezydencje jeszcze zimą 2020. Phoebe Blatton, pracując nad własną książką, jednocześnie prowadziła opublikowane w tym numerze rozmowy. Z dzisiejszej perspektywy łatwo o tym zapomnieć, ale był to czas, gdy terminy takie jak „dystans społeczny/fizyczny”, „lockdown” czy „kwarantanna” nie funkcjonowały jeszcze w naszym codziennym języku. W ciągu kilku tygodni przestrzeń wirtualna stała się naszą codziennością, domowe biura stały się poligonem nowych-starych praktyk i trudno oprzeć się poczuciu, że XXI wiek rozpoczął się na dobre wiosną 2020. Utyskując na niewygody pracy zdalnej i konieczność fizycznego oddalenia, mogliśmy też obserwować, jak za pomocą technologii rodzą się nowe formy społecznego zbliżenia i bliskości z daleka. Jest to niezwykły zbieg okoliczności, że w tym czasie globalnej przemiany i uzyskiwania nowej świadomości mediów cyfrowych, gościliśmy jednocześnie właśnie tę trójkę artystów. Wszystkich ich interesują bowiem nowe technologie, będące elementem naszego życia codziennego, ich miejsce w kulturze oraz ich potencjał zasiewania niepokoju lub poruszania naszej świadomości. Własną opowieść o tych rezydencjach i związku technologii z naszym życiem codziennym prowadziła fotografka Anna Orłowska. Portrety Pierre’a Corica, Ivana Svitlichnyi i Daniego Ploegera w scenerii Parku Łazienkowskiego wykonała tuż przed okresowym zamknięciem parków z powodu pandemii.

10 zł