edukacja

Dotknij sztuki

Działania dla dzieci prowadzone przez artystów

Punktem wyjścia projektu Dotknij sztuki był stale i w różnych okolicznościach słyszany przez dzieci zakaz: Nie dotykaj!. Fraza ta jest tak często powtarzana przez dorosłych, że z czasem dzieci przestają ją słyszeć. Podobno nasz mózg nie zapamiętuje słowa nie (jakby automatycznie je wykasowując) i w głowach pozostaje tylko dotykaj. Co ciekawe, takie słowa kierujemy do dzieci właśnie w momentach ich szczególnej aktywności lub gdy chcą bliżej przyjrzeć się czemuś, co je zaciekawiło. Dostają wtedy coś zupełnie przeciwnego zakaz doświadczenia zmysłowego, które jest tak naprawdę podstawą poznania. Mają wierzyć na słowo, domyślać się i wyobrażać sobie. Co by się jednak stało, gdyby zakaz zastąpić zachętą?

Projekt Dotknij sztuki wychodzi naprzeciw potrzebie bliskiego obcowania z dziełami sztuki. Poprzez cykl warsztatów, które poprowadzili współcześni artyści, dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym uczestniczyły w procesie twórczym od pomysłu do realizacji dzieła. Mogły sprawdzić proponowane przez artystów rozwiązania w praktyce, stać się ich partnerami w procesie tworzenia nietypowych obiektów i realizacji. Bardzo ważnym aspektem był motyw spotkania i wymiany spostrzeżeń między doświadczonymi twórcami a dziećmi. Stały się one bezpośrednimi odbiorcami  artystycznych pomysłów, a też i współtwórcami, jako że pomagały weryfikować ich sens i wprowadzić ewentualne zmiany.

Wszystkie te działania stanowią punkt wyjścia do stworzenia obiektów, które zostaną pokazane na wystawie sensorycznej. Będzie ona wynikać bezpośrednio z pracy warsztatowej, głównymi jej założeniami mają być zmiana perspektywy odbioru dzieł sztuki, udostępnienie sztuki dzieciom
i osobom dorosłym z dysfunkcjami oraz praca na ekspozycji metodą storytellingu. Zaprezentowane prace mają zakładać interakcję z widzami oraz stymulację sensoryczną. Wystawa będzie funkcjonować jako jednolita przestrzeń pełna dźwięków, kolorów, faktur, a nawet zapachów. Powstanie w ten sposób instalacja, dzięki której spróbujemy z widzami faktycznie i w przenośni dotknąć sztuki. Zastanowimy się, czy w ogóle jest to możliwe i w czym zawiera się istota procesu tworzenia. Bardzo ważnym aspektem, który chcemy zbadać, jest odbiór zmysłowy prac sztuki współczesnej oraz wpływ obecności  na wystawie edukatorów opowiadających o poszczególnych pracach.

Realizacja: Jakub Polakowski

  • Działania z artstami: Jesień 2018
  • Wystawa: 01/0620/10/2019
Kalendarz wydarzeń
Projekt realizowany w partnerstwie ze Storyteller Museum. Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury