informacja

Janek Simon w La Colonie

Od 19 listopada 2019 roku w paryskiej La Colonie można oglądać zbiorową wystawę Opaque à elle-même. La Pologne et le postcolonialisme. (Nieprzejrzysta dla samej siebie. Poska i postkolonializm). Ekspozycja jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak tendencje kolonialne i neokolonialne oddziaływały na terytorium Europy Wschodniej, a w szczególności w Polsce. Jakie w związku z tym jest miejsce Europy Wschodniej w debatach (post)kolonialnych, jako regionu, który podbijał i był podbijany?

Wystawa została przygotowana we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a część prac pokazywanych w ramach tego projektu można było oglądać w Ujazdowskim podczas wystawy Janka Simona Syntetyczny folklor od lutego do maja 2019 roku. Inni artyści biorący udział w projekcie to Agnieszka Polska, Slavs and Tatars i Emma Wolukau-Wanambwa. Kuratorką jest Joanna Warsza.

Wystawę można odwiedzić do 15 stycznia 2020.

  • 19/11/201915/01/2020
    • Wystawa Opaque à elle-même. La Pologne et le postcolonialisme
    • La Colonie, Paryż, Francja.
Kalendarz wydarzeń a La Colonie