21/06/2018
spotkanie

Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce

Spotkanie wokół książki dr. Łukasza Guzka z udziałem prof. Agaty Jakubowskiej, prof. Waldemara Baraniewskiego i dr. Jakuba Banasiaka

 • Dziś dużo pisze się o zwrocie performatywnym, poddaje analizie i dyskusji strategie postperformansu, chcąc określić multidyscyplinarność działań w obszarze sztuk wizualnych. Często jednak źródła tych zjawisk są niewidoczne lub trudne do wyłapania.
  • Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce to zajmująca próba prześledzenia historii zjawiska, które dziś jest jednym z elementów w konglomeracie postaw twórczych, ale w czasach swego rozkwitu stanowiło narzędzie bezpośredniego, nierzadko krytycznego działania. Książka Guzka jest swoistym podsumowaniem badań i doświadczeń zebranych w pracy z artystami od początku lat dziewięćdziesiątych. Zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat sześćdziesiątych do końca osiemdziesiątych, a zaprezentowany podział tego okresu odzwierciedla zmienne narracje dominujące wówczas w świecie sztuki. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. Uchwytne stały się dwa komplementarne procesy: usamodzielniania się sztuki akcji jako nurtu i performatyzacji sztuki uwzględniania jej zmienności, wielomedialności i wielodyscyplinarności. Metoda rekonstrukcji pozwala autorowi opisać dynamikę sprzężeń zwrotnych między historią a współczesnością i dokonać zarówno rewizji historii sztuki, jak i zakorzenić w niej sztukę współczesną.
 •  
 • Moderacja
  • Konrad Schiller kurator programu dyskursywnego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
  •  
 • Uczestnicy dyskusji:
  • Dr Łukasz Guzek
  • Prof. Agata Jakubowska
  • Prof. Waldemar Baraniewski
  • Dr Jakub Banasiak

 

Fot: Zbigniew Warpechowski, Performance nr 139. Artystę, który się starzeje trzeba dobić, performans w ramach Międzynarodowego Seminarium Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 23/11/1988, fot. Wojciech Beszterda, Romuald Ereński

21/06/2018
19:00
Kalendarz wydarzeń a