10/10/2018
spotkanie

Spotkanie z Matteo Lucchettim 

Visible: kiedy sztuka opuszcza swą dziedzinę, by pokazać się jako część innej całości

 • Podczas spotkania w Ujazdowskim Matteo Lucchetti zaprezentuje projekt Visible (Cittadellarte-Fondazione Michelangelo Pistoletto/Fondazione Zegna, Włochy) i zainicjuje dyskusję o tym, w jaki sposób instytucja artystyczna może badać, wspierać i udostępniać platformy produkcyjne dla innowacyjnych projektów, które mogą się zrealizować w ramach dziedzin innych niż artystyczne. Chodzi o sztukę  zaangażowaną w sferę publiczną,  postrzeganą jako narzędzie czynienia widzialnymi innych zagadnień i obszarów w ramach tradycyjnego systemu artystycznego, czyli narzędzie  upowszechniania rozumienia produkcji artystycznej jako elementu aktywnego i kreatora postaw we współczesnym społeczeństwie, posiadającego krytyczne, kierowane ku przyszłości aspiracje.
  • Visible to platforma dla tych projektów artystycznych, które mogą radykalnie  zmienić  podejście do społeczności zarówno miejskich, jak i wiejskich, zanegować dotychczasowe modele edukacyjne, zapraszając do namysłu nad innymi metodami szerzenia wiedzy, mogą wesprzeć alternatywne modele rozwoju ekonomicznego i nowe koncepcje alokacji środków, zweryfikować myślenie o dostępie do informacji oraz priorytetowości kwestii ekologicznych i środowiskowych,  wreszcie wdrażać poprzez inicjowanie projektów bez określonego horyzontu czasowego  eksperymentalne modele demokracji i partycypacji. To tylko kilka przykładów na to, w jaki sposób procesy artystyczne mogą wytworzyć przestrzeń refleksji i mobilizacji,  sprzyjającą uczestnictwu w sztuce postrzegającej ciała społeczne jako siłę zdolną przeprowadzić odpowiednie zmiany w  społeczeństwie.

  •  

 • Urodzony we Włoszech Matteo Lucchetti jest kuratorem, historykiem i pisarzem. Jego zainteresowania kuratorskie skupione są na praktykach artystycznych, które redefiniują rolę sztuki i artysty w społeczeństwie. Od 2010 roku współkieruje z Judith Wielander projektem Visible. Jest to przedsięwzięcie badawcze, a zarazem pierwsza przyznawana w cyklu dwuletnim europejska nagroda dla autorów zaangażowanych społecznie praktyk artystycznych w kontekście globalnym. Projekt korzysta ze wsparcia fundacji Pistoletto (Biella) oraz Fondazione Zegna (Trivero). Ponadto Lucchetti w latach 2017-2018 pracował jako kurator ds. wystaw i programów publicznych w  BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie.
  • Najważniejsze projekty kuratorskie Matteo Lucchettiego: First Person Plural: Empathy, Intimacy, Irony, and Anger, BAK (Utrecht, 2018); Marinella Senatore: Piazza Universale, Social Stages, Queens Museum, (Nowy Jork, 2017); De Rerum Rurale, XVI Rzymskie Quadriennale (Rzym, 2016); Dont Embarrass the Bureau, Lunds Konsthall (Lund, 2014); Enacting Populism in its Mediæscape, Kadist Art Foundation (Paryż, 2012), Practicing Memory, Fondazione Pistoletto (Biella, 2010). W ramach pracy kuratorskiej Lucchetti współpracował między innymi z takimi artystami, jak Lawrence Abu Hamdan, Rossella Biscotti, Nástio Mosquito, Marinella Senatore, Jonas Staal, SUPERFLEX, Stefanos Tsivopoulos, Pilvi Takala czy Stephen Willats.

 • Lucchetti odbył jako kurator rezydencje w Para Site w Hong Kongu, paryskiej Kadist Art Foundation oraz w IAR w Antwerpii. W 2010, podczas rezydencji w BAK, pracował także w ramach projektu Former West, rozwijając opcje kuratorskie i dyskursywne dla powstającej platformy internetowej związanej z badaniami cyfrowego archiwum. Jako organizator i uczestnik brał również udział w seminariach, panelach oraz debatach. Wydarzenia te odbywały się w instytucjach takich jak Centre dArt Contemporain (Genewa); Steirischer Herbst (Graz) czy Centre for Historical Reenactments w Johannesburgu. Jako wykładowca wizytujący prowadził zajęcia w HISK (Gandawa), Piet Zwart Institute  (Rotterdam), Sint Lucas (Antwerpia) oraz Accademia di Belle Arti di Brera (Mediolan). Publikował w  Mousse Magazine, Manifesta JournalArt Agenda.
 •  
 • Spotkanie z Matteo Lucchettim zostało zorganizowane we współpracy pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie, jako wydarzenie specjalne w ramach "Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art.

Wykład prowadzony będzie w języku włoskim z symultanicznym tłumaczeniem na polski.
Zdjęcie: Marinella Senatore, The School of Narrative Dance: Venice, commissioned by Visible for Creative Time Summit, in the framework of 56th Venice Biennale, 2015

10/10/2018
19:00
Kalendarz wydarzeń