25/11/2020
aukcja charytatywna

ziarno SZTUKI ogród NADZIEI

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei zaprasza na XVII Aukcję Charytatywną Ziarno SZTUKI Ogród NADZIEI na rzecz podopiecznych fundacji, osób chorych na raka i ich bliskich.

Ponad 50 twórców nieodpłatnie przekazało swoje dzieła na XVII Aukcję Charytatywną ziarno SZTUKI ogród NADZIEI. Aukcja odbędzie się 25 listopada bez udziału publiczności z uwagi na sytuację związaną epidemią COVID19. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na terapię osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Wśród artystów wspierających aukcję są m.in. Karol Bąk, Dorota Buczkowska, Izabela Chamczyk, Małgorzata Dawidiuk, Jerzy Dmitruk, Magdalena Dobrucka, Mariusz Dydo,  Jakub Godziszewski, Łukasz Huculak, Andrzej Kalina, Sylwia Kalinowska, Tomasz Kawiak, Jacek Lipowczan, Daria Malicka, Franciszek Maśluszczak, Jan Pamuła, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Artur Przebindowski, Wiesław Rosocha, Michał Warecki, Dominik Woźniak, Marek Rużyk, Ewa Zawadzka.

Zebrane prace są darem serca i aktem wielkiej szczodrości wspaniałych i cenionych artystów mieszkających w Polsce i za granicą. Plakat aukcji został zaprojektowany przez Andrzeja Pągowskiego, Przyjaciela Fundacji, który od lat wspiera Aukcje ziarno SZTUKI ogród NADZIEI i Fundację.

Przeznaczone na charytatywną licytację prace obrazy, rzeźby oraz grafiki będzie można oglądać na wirtualnej wystawie na portalu Kunstmatrix  oraz w katalogu aukcyjnym na stronie Fundacji http://www.ogrodnadziei.org.pl/aukcja-charytatywna/ i na stronie https://onebid.pl/pl/auction/-/1731

To niezwykłe wydarzenie, od lat łączy ludzi dobrej woli z wielu różnych środowisk, w tym także znamienite instytucje kultury. Środowisko twórcze jest niezwykle hojne, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Żyjemy w czasie głębokiej systemowej transformacji, która jak nigdy dotąd dotyczy całej Ziemi i dotyka każdego z nas. Wszyscy jesteśmy częścią większej całości i każdy z nas ma swój wkład w to, w jakim społeczeństwie żyjemy i jakie wartości nie tylko głosimy, ale realizujemy w codziennym życiu. To jest miarą naszego człowieczeństwa, co właśnie teraz możemy odczuć bardzo wyraźnie. To my współtworzymy naszą rzeczywistość. Jestem niezwykle poruszona widząc, jak przez wszystkie te lata tak wiele osób z różnych środowisk otwiera swoje serca, by wspólnie kreować dobro. Głęboko wierzę, że obecny czas, jak każdy kryzys, kryje w sobie szansę, ma ogromną moc, a wybory, jakich teraz dokonujemy są znaczące. podkreśla Monika Anna Popowicz, prezes organizującej aukcję Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei.

Aukcje charytatywne ziarno SZTUKI ogród NADZIEI organizowane są od 2007 roku. Projekt ten wsparło dotąd około trzystu znanych, jak również początkujących artystów, w gronie wspierających: Stanisław Baj, Wojciech Ćwiertniewicz, Jan Dobkowski, Ryszard Grzyb, Rafał Olbiński, Urszula Wilk, Olga Wolniak oraz wielu innych.

 

 

 • ***
 • Jak wziąć udział w aukcji?
  • telefonicznie zlecenia przyjmuje Oksana Bagriy: +48 500 777 240
  • e-mail: zgloszenia.aukcja@wp.pl
  • online za pomocą serwisu OneBid.pl

 

 • ***
 • O organizatorze:
  • Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei działa od 2004 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Jej głównym celem jest udzielanie wsparcia i pomocy, w szczególności psychologicznej, osobom chorym na nowotwory oraz ich bliskim.
  • Fundacja opracowała i realizuje Integralny Program Zdrowienia, obejmujący psychoedukację i psychoterapię w oparciu o Terapię Simontonowską, terapię tańcem i ruchem, jogę śmiechu i jogę relaksacyjną, warsztaty antystresowe, zdrowego gotowania i umiejętności społecznych oraz treningi Mindfulness. Ten holistyczny program daje możliwość diagnostyki emocjonalnych przyczyn chorób oraz wsparcia terapii onkologicznej. Chorzy i ich  bliscy mogą także korzystać ze spotkań z innymi w grupie wsparcia.
  • Od 2007 roku Fundacja organizuje aukcje charytatywne we współpracy z czołowymi polskimi artystami malarzami, grafikami, fotografikami, rzeźbiarzami. Do tej pory  zaangażowało się w niespełna trzystu twórców.
  • Założycielką i prezes Fundacji jest Monika Anna Popowicz psychoonkolog, terapeutka Racjonalnej Terapii Zachowania i Terapii Simontonowskiej, nauczycielka jogi i medytacji, trenerka, coach, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.