informacja

Robert Konieczny autorem projektu zadaszenia dziedzińca Zamku Ujazdowskiego

Zakończenie pierwszego etapu prac w 2021 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zakończyło pierwszy etap prac związanych z projektem budowy stałego dachu nad dziedzińcem Zamku Ujazdowskiego.

Pierwszy etap projektu polegał na stworzeniu koncepcji architektonicznej, która w niedalekiej przyszłości stanie się punktem wyjścia do opracowania szczegółowego projektu technicznego wraz z rozwiązaniami branżowymi, m.in. w dziedzinie elektryki, wodno-kanalizacyjnej, czy wentylacji.

Autorem koncepcji jest studio KWK Promes z Katowic oraz Robert Konieczny jeden z najwybitniejszych polskich architektów współczesnych. Koncepcja przewiduje przekrycie dziedzińca zamku lekką, stalową konstrukcją nośną o charakterze sieci, wypełnioną szkłem. Koncepcja przewiduje nieinwazyjną interwencję w bryłę i samą strukturę budynku, a co najistotniejsze   umożliwi instytucji poszerzenie działalności własnej o przestrzeń dziedzińca, który dotychczasowo był przykrywany dachem brezentowym na okres letni. 

Projekt Koncepcja architektoniczna stałego dachu nad dziedzińcem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego .

Dofinansowanie w wysokości: 102.400 zł
Udział środków własnych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: 26.600 zł

Projekt „Koncepcja architektoniczna stałego dachu nad dziedzińcem Centrum sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski” dofinansowano ze środków