informacja

Wsparcie dla artystów

Efektem wieloletnich starań organizacji reprezentujących twórców kultury, które były konsekwencją debaty zainicjowanej w 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, jest projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jego celem jest poprawienie sytuacji bytowej artystów w Polsce, między innymi przez ułatwienie im korzystania z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zachęcamy do dowiedzenia się więcej na temat tego projektu na stronie www.artystazawodowy.pl.