22/04/2021
aukcja charytatywna

ziarno SZTUKI ogród NADZIEI

XVIII Aukcja Charytatywna ziarno SZTUKI ogród NADZIEI osiągnęła pełnoletniość. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei zaprasza po raz osiemnasty na licytację prac artystów, którzy kolejny raz hojnie obdarowali Fundację owocami swojej pracy. Środki zgromadzone podczas aukcji zostaną, jak co roku, przeznaczone na terapię osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia, o godzinie 19:00. Po raz kolejny aukcja nie odbędzie się na żywo, pomimo ogromnego wsparcia ze strony partnera, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności z uwagi na panujące obostrzenia.

Ofiarodawcami prac są wspaniali artyści: Karol Bąk, Magdalena Daniec, Paweł Dąbrowski, Jerzy Dmitruk, Jan Dobkowski, Magdalena Dobrucka, Patrycja Dołowy, Edyta Dzierż, Izabela Gałązka, Jakub Godziszewski, Konrad Hamada, Majid Jammoul, Łukasz Jankiewicz, Krzysztof Jegliński, Michał Jędrczak, Jolanta Johnsson, Witold Kaczanowski, Andrzej Kalina, Jan Kanty Pawluśkiewicz (dar autorskiej galerii Żel-Art), Paweł Król, Bożena Kuzio-Bilska, Jacek Lipowczan, Mikołaj Malesza, Franciszek Maśluszczak, Joanna Mrozowska, Beata Musiał-Tomaszewska, Jacek Opała, Krzysztof Pająk, Antoni Janusz Pastwa, Anne Plaisance, Artur Przebindowski, Marek Rużyk, Krzysztof Ryfa, Grzegorz Skrzypek, Bernadetta Sudnikowicz, Iwona Sroczyńska, Urszula Tarasiewicz, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, Stanisław Tomalak, Anna Wątróbska-Wdowiarska, Joanna Wiszniewska-Domańska, Artur Zienko oraz dary Galerii Artemis w Krakowie prace: Krzysztofa Gliszczyńskiego, Antoniego Kowalskiego oraz Jerzego Panka.

Plakat aukcji został zaprojektowany przez Andrzeja Pągowskiego, Przyjaciela Fundacji, który od lat wspiera aukcje ziarno SZTUKI ogród NADZIEI i Fundację.

Obecny czas sprawia, że bardziej niż kiedykolwiek doceniamy wartość relacji międzyludzkich i rolę wzajemnego wsparcia. Mając na uwadze dotkliwe ograniczenia i potrzeby osób chorych onkologicznie, liczymy na wsparcie naszego przedsięwzięcia, na realizację którego zbieramy środki podczas aukcji. Dzięki hojności Darczyńców i Licytujących Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia może wspomagać swoich podopiecznych w radzeniu sobie z doświadczeniem choroby, docieraniu do źródeł wewnętrznej mocy, powrocie do zdrowia i poprawie jakości życia. To dla nas niezwykle cenny Dar, będący wyrazem zarówno empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka, jak i uznania dla artystów ofiarowujących swoje dzieła z potrzeby serca. Kiedy łączymy się we wspólnej idei płynącej z ponadczasowych, ogólnoludzkich wartości, wnosimy bezcenny wkład do świata, stając się zmianą, jaką chcemy w nim widzieć i możemy ją razem współtworzyć podsumowała Monika A. Popowicz, Prezes Fundacji.

Aukcje charytatywne ziarno SZTUKI ogród NADZIEI mają długą tradycję i są organizowane od 2007 roku. Do tej pory wydarzenie wsparło około trzystu znanych, jak również początkujących artystów, w gronie wspierających znaleźli się: Stanisław Baj, Wojciech Ćwiertniewicz, Ryszard Grzyb, Rafał Olbiński, Urszula Wilk, Olga Wolniak oraz wielu innych znamienitych twórców.