Dostawa i instalacja dozoru wizyjnego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (etap I)

TED ogłoszenie o wyniku postępowania 2021S 126-331852.pdf
Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania.pdf
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
TED zmiana ogłoszenia nr 5.pdf
Zał. nr 20 Sposób montażu.xlsx
Zał. nr 19 Rzut parter.pdf
Zał. nr 18 Rzut I piętro.pdf
Zał. nr 17 Rzuty.dwg
Zał. nr 16, formularz cenowy po zmianie.docx
Zał. nr 15 Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.pdf
Odp. nr 5 na pytania wykonawców.pdf
TED zmiana ogłoszenia nr 4.pdf
Zmiana SWZ nr 4, zmiana terminu.pdf
TED zmiana ogłoszenia nr 3.pdf
Zmiana SWZ nr 3.pdf
Odp. nr 4 na pytania wykonawców.pdf
Zmiana SWZ nr 2.pdf
TED zmiana ogłoszenia nr 2.pdf
TED zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
Zmiana SWZ, zmiana terminu.pdf
Odp. nr 3 na pytania wykonawców.pdf
Odp. nr 2 na pytania wykonawców.pdf
Zał. nr 14, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego_zamek opis.pdf
Zał. nr 13, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego_1 pietro.pdf
Zał. nr 12, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego_parter.pdf
Zał. nr 11, Schemat ideowy LAN.pdf
Zał. nr 10, DP_CSW Zamek_LAN_rysunki.pdf
Zał. nr 9, DP_CSW Zamek_LAN_opis.pdf
Odp. nr 1 na pytania wykonawców.pdf
SWZ Dostawa i instalacja monitoringu.pdf
SWZ Dostawa i instalacja monitoringu.docx
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Zał. nr 2 Projekt wykonawczy monitoringu CCTV.pdf
Zał. nr 2A Instalacja CCTV, 1 piętro.pdf
Zał. nr 2B Schemat instalacji CCTV.pdf
Zał. nr 8 wzór umowy.pdf
TED ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS057-143301-pl.pdf