Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zakup i dostawa macierzy dyskowej z serwerem, osprzętem sieciowym i oprogramowaniem
25/03/2024
Sprzątanie terenu zewnętrznego oraz stała pielęgnacja obszarów zielonych w parku przy Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w okresie 12 miesięcy
27/10/2023
Rozbudowa systemu CCTV z analityką obrazu wraz z licencjami, urządzeniami sieciowymi oraz montażem dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
08/09/2023
Sprzątanie terenu zewnętrznego oraz stała pielęgnacja obszarów zielonych w parku przy Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
07/09/2023
Obsługa monitoringu wizyjnego w przestrzeniach budynku wraz z terenem zewnętrznym w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
13/06/2023
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na okres 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
24/04/2023
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na okres 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
29/03/2023
Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z dozorem ekspozycji dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
15/02/2023
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na okres 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
01/02/2023
Usługa sprzątania przestrzeni budynków Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
10/01/2023
Budowa przyłącza kanalizacji kablowej RHDPE 110 +AROT 160 do budynku Laboratorium przy ul. Jazdów 2a zlokalizowanego na terenie Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski wraz z budową kabla światłowodowego
17/10/2022
Budowa przyłącza kanalizacji kablowej RHDPE 110 +AROT 160 do budynku Laboratorium przy ul. Jazdów 2a zlokalizowanego na terenie CSW – Zamek Ujazdowski wraz z budową kabla światłowodowego
20/09/2022
Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z dozorem ekspozycji od 01.04.2022 do 31.03.2023 dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski”
17/02/2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na okres 01.04.2022 do 31.03.2023 dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
10/01/2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
14/12/2021
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
08/11/2021
Sprzątanie terenu zewnętrznego oraz stała pielęgnacja obszarów zielonych w parku przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
03/08/2021
Dostawa i instalacja dozoru wizyjnego dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski (etap I)
09/07/2021
Budowa sieci strukturalnej LAN na II piętrze Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
11/06/2021
Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z dozorem ekspozycji Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
02/04/2021
Dostawa i instalacja dozoru wizyjnego dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski (etap I)
23/03/2021
Usługa sprzątania przestrzeni budynków Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
21/12/2020
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu do wideokonferencji dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
16/11/2020
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
08/11/2019
Usługa sprzątania terenu zewnętrznego oraz pielęgnacji zieleni w parku przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
11/09/2019
Dostawa, montaż oraz konfiguracja sieciowych urządzeń aktywnych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
30/08/2019
Dostawa kinowego projektora cyfrowego
17/05/2019
Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego wraz ze wsparciem technicznym dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
07/05/2019
Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego wraz ze wsparciem technicznym dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
16/04/2019
Usługa sprzątania przestrzeni budynków należących dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
08/02/2019
Wykonanie projektu budowlanego dla „Magazynu Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wraz z warsztatem przygotowania wystaw"
11/10/2018
Wykonanie prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego położonego w Warszawie przy ul. Jazdów 2 w zakresie Modernizacji i rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN ...
02/10/2018
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn ogrodniczych
17/08/2018
Dostarczenie i zamontowanie regałów specjalistycznych ekspozycyjnych stacjonarnych i jezdnych dla magazynu otwartego Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
15/05/2018
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze
09/05/2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
12/12/2017
Druk i dostawa wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
15/11/2017
Wykonanie prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskie położonego w Warszawie przy ul. Jazdów 2 w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń w piwnicy i na parterze od strony zachodniej Zamku
30/08/2017
Usługa sprzątania terenu zewnętrznego pozostającego w dyspozycji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
21/08/2017
Wykonania prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku - wykonanie izolacji piwnic w północno-zachodniej części Zamku Ujazdowskiego w Warszawie
10/08/2017
Wykonanie prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego
02/08/2017
Wykonanie izolacji piwnic w północno-zachodniej części Zamku Ujazdowskiego w Warszawie
09/06/2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
02/06/2017
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla części pomieszczeń na I piętrze Zamku Ujazdowskiego w Warszawie
05/05/2017
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
13/04/2017