Dostawa i instalacja dozoru wizyjnego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (etap I)