Wykonanie prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego położonego w Warszawie przy ul. Jazdów 2 w zakresie Modernizacji i rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN ...

Wykonanie prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego położonego w Warszawie przy ul. Jazdów 2 w zakresie Modernizacji i rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego sieci telefonicznej i internetowej, internetu bezprzewodowego oraz punktów dostępowych dla kamer CCTV IP.